Jdi na obsah Jdi na menu
 


Akce

 

AKCE ROK 2015

laugh

Další plánovaná beseda se uskutečnila dne 6.5.2015 s velmi známým botanikem RNDr.Václavem Větvičkou.Besedu jsme pojali formou autorského čtení z jeho publikací,Pan doktor odpovídal na otázky účastníků,poznávaní rostlin a též na obranu proti škůdcům.Beseda byla velmi pěkná a účast překvapivá 95 členů.

005.jpg

002.jpg

008.jpg

laugh

Ve středu 22.4.2015 se uskutečnila slíbná beseda s MUDr.Štroblem na téma"Život a kultura ve SVATÉ ZEMI." Beseda byla velmi pěkná,zúčastnilo se jí 45 členů.  

devil

V pondělí 14.dubna opět pokračovalo rehabilitační plavání v lázních Aurora Třeboň. 

yes

V pondělí 30.března jsme uspořádali besedu pod názvem Život a příroda v jihovýchodní části afrikého kontinentu UGANDĚ.Celou besedou nás provázel slovem,obrázky a velmi pěkně zpracovaným videozáznamem pan MUDr.Štrobl z Jemnice,který se této výpravy zůčastnil.Besedy se zůčastnilo 45 členů  a všem se moc líbila.Poprvé se tato akce konala v nové společenské klubovně v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích a již připravujeme další v měsíci Dubnu na téma Svatá země (Izrael).

laugh

V sobotu 14.3.2015 proběhla Výroční členská naší MO Dačice.Schůze se zúčastnilo 110 členů naší organizace a 11 hostů.Za hosty přijal pování p.starosta města Dačice ing.K.Macek,předsedkyně svazu ZTP z Prahy paní Ing.Klasnová,sl.Vašíčková naší přátelé z Kunžaku a ze Studené.začátek schůze nám svým krásným programem zpříjemnily děti z MŠ Bratrská pod vedením paní učitelky Novákové,za což jim patří veké díky.Poskončení schůze dastal každý oběd a následovalo posezení s p.Vlasákem jeho harmonikou.

007.jpg

014.jpg

017.jpg

018.jpg

021.jpg

023.jpg

027.jpg

030.jpg

laugh

V ponděí 9.3.2015 jsme opět v rámci rehabilitačního plavání navštívili lázně Aurora Třeboň.Účast 49 členů.

wink

V pondělí 2.3.2015 se konala Výroční členská schůze našich přátel MO Kunžak.Na pozvání se zúčastnily členové výboru p.Stejskal,Přikryl,Řezáčová. Další Výroční členská schůze se konala 7.3.2015 ve Studené.Zde se za naší organizaci zúčastnil pStejskal,Řezáčová,Albrechtová.     

 

laugh

V pondělí 9.2.2015  pokračovalo pravidelné plavání v Třeboni.Celková účast byla 49 členů.Další akcí v tomto měsíci byly odpolední čaje,spojené s maškarní merendou.K tanci a poslechu hrál p. Anděl.Účast byla velmi dobrá,12 masek a 56 členů.Všichni přítomní dostali malé občerstvení.Všem účastníkům se akce líbila.  

yes

Rok 2015 jsme zahájili 12.1.opět v relaxační zařízení lázní Aurora Třeboň.Akce se zůčastnilo 49 členů.

 

 

 Plánované akce pro rok 2013

 

 

První společnou akcí letošního roku ,která se uskutečnila 14.1.2013 bylo plavání v relaxačním komplexu lázní AURORA Třeboň.Akce se zůčasnilo 49 členů naší organizace.

Měsíc únor jsme zahájili dne 2.2.2013 sobtními odpoledními čaji ve stylu "MAŠKARNÍ MERENDY".K tanci a poslechu hrál p.Dědina ze Studené.Členky naší organizace připravily malé pohoštění pro všechny přítomné,kteří se přišli společně pobavit a zatančit.Všichni účastníci odcházeli spokojeni s očekáváním dalších podobných akcí.

Druhou naší společnou akcí tohoto měsíce bylo 11.2.2013 opět koupání v Třeboni.Účast byla 49 členů.

Začátek měsíce března probíhal ve znamení divadelního klání pod názvem "DAČICKÉ KEJKLOVÁNÍ".Někteří naši členové se společně zůčastnili divadelního představení ochotníků z Počátek "SVĚTÁCI" a další skupina navštívila představení "ŠVAGŘINKY".

V sobotu 2.3.2013 jsme pořádali odpolední čaje s oslavou MDŽ.Každá žena obdržela květinu a všichni přítomní malé pohoštění.K dobré náladě přispěl hudební produkcí p.Vlasák.

V podělí 11.3.2013 opět absolvovali společné relaxační plavání v lázních AURORA Třeboň.Plavání se zůčastnilo 49 našich členů.

Dne 16.3.2013 se uskutečnila výroční členská schůze naší základní organizace.Podrobnější informace o jednání výroční schůze najdete ve složce "ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI."

Dne 8.4.2013 jsme opět navštívily třeboňské lázně za účelem relaxačního plavání .Akce se zůčastnilo 49 členů.

V sobotu odpoledne 27.4.2013 se konaly tradiční odpolední čaje v hoetelu Stadion.Některé naše členky připravily drobné pohoštění pro všechny přítomné.Akce se zúčastnilo víc jak 50 lidí.K tanci a dobré naladě přispěla svým vystoupením hudební skupina p.Hynek Vohoska a p.Mareček.

001.jpg

 

 

003.jpg

 

009.jpg

 

008.jpg

 

 

V pondělí dne 13.5.2013 se uskutečnilo poslední plavání v bazénu Aurora Třeboň před začátkem letní sezony.Akce se zúčastnilo 49 členů.Další plavání bude zahájeno 9. září 2013. 

 

002.jpg

 

 

003.jpg

 

 

010.jpg

 

 

005.jpg

 

Paní učitelka z naší patronátní mateřské školky v Bílkově nám předala pozvánku na vystoupení dětí z mateřských škol u příležitosti výročí 830 let od založení města Dačic a 170 let výroby prvního kostkového cukru v Dčicích.Vystoupení pod názvem DAČICE,město,kam chodím do školky navštívily 4 naší členové.Předvedené pásmo se moc líbilo,všem kdo ho připravily a všem účinkujícím patří poděkování.Současně touto cestou děkujeme paní učitelce Lence Kučerové za pozvání a rádi se zúčastníme dalších vašich akcí.

Ve středu dne 15.5.2013 se uskutečnil plánovaný společný výlet po kaskádách rybníků v okolí Valtínova.Akce byla naplánovaná společně s přáteli MO Kunžak s tím,že si každá skupina zajistí dopravu osobními automobily svých členů.Ve 13.00 hodin jsme vyjeli 6 automobily směr Valtínov.Na smluveném místě jsme počkali na příjezd členů z Kužaku,kteří přijeli 5 auty.Poté jsme se vydaly pěšky na prohlídku kaskád a okolí.Všem se procházka líbila a shodli jsme se,že rybníky jsou velice šetrně zasazeny do krajiny.Po asi 3 hodinách pobytu v přírodě jsme se přesunuli do zasedací místnosti OÚ Valtínov,kde bylo pro všechny účasníky připraveno drobné pohoštění,které bylo hrazeno z prostředků obou organizací.Pan Stejskal se svoji manžekou připravily chleby se 3mi druhy pomazánek,přátelé z Kunžaku zajistili nápoje a děvčata z Člunku upekly trochu sladkostí.Za to,že jsme mohly takto společně posedět patří poděkování paní Leitkepové z Valtínonova,která tuto místnost zprostředkovala.Dobrou náladu při posezení umocnil svým hudebním  vystoupením pan Karel Vítek z Kunžaku.Závěrem patří poděkování všem,kteří se nějakým způsobem podílely na zajištění zdárného průběhu akce.Protože se procházka všem moc líbila,dohodli jsme se,že uskutečníme další.Tentokrát chceme navštívit vatínovskou rozhlenu,která bude v brzké době otevřena.

 

004.jpg

Na počátku cesty jsou všchni plni energie.

 

006.jpg

I takto lze chápat tento akt jako občerstvení.Teplota vody se pohybovala dle odhadu kolem15°Celsia.

 

013.jpg

Relaxace je za každých podmímek nevyhnutelná.

 

018.jpg

Porada s předsedou,jak ten kámen dostat domů.

 

026.jpg

 

031.jpg

O tom,že máme v obou organizacích skryté talenty nikdo nepochybuje.

Ve čtrvrtek 30.5.2013 navštívilo 9 členů naší organizace při příležitosti Dne dětí naší patronátní mateřskou školku v Bílkově.Samozřejmě nechyběl mezi námi kouzelník p.J.Němec.Popovídali jsme si s dětmi,kouzelník jim předvedl mnoho triků ze svého širokého repertoáru.Paní učitelky nám přehrály záznam z jejich dětského vystoupení na akademii 15.5. v Dačicích.Vystoupení se nám moc líbilo a současně jsme ocenily obrovské úsílí při jeho přípravě,za což patří všem zúčastněným poděkování a obdiv.Dětem jsme předali drobný dárek a sladkosti,oni nám na oplátku předaly dárek-batikovná trička,což nás velice potěšilo.Paní kuchařka,jejiž jméno jsem zapomněl,spolu s paní učitelkou Kučerovou a Novákovou připravily pro nás velmi dobré sladké pohoštění,za které jim patří dik.Na závěr jsme pořídili společné foto a rozloučili se s tím,že se opět sejdeme při mikulášské nadílce.Vlice se na další setkání těšíme.

 

003.jpg

 

 

006.jpg

 

 

Podle plánu společných akcí jsme uskutečnily dne 4.6.2013 zájezd s cestovní kanceláří KORÁDO BUS do NOVÝCH HRADŮ.Prvním našim zastavením byla návštěva kostela svatého PETRA a PAVLA  a Klášter Božího Milosrdenství.Podrobný výklad k těmto dvěma historickým skvostům se nám dostalo od velmi zkušené průvodkyně.Dalším naším zastavením byla návštěva NOVOHRADSKÉ KOVÁRNY.Zde nám mistr kovář předvedl něco ze svého kovářského umění,dále nám ukázal různé kovářské nářadí a nástroje.Ochotná paní průvodkyně nás seznámila s podmínkami a ukázkou života kovářské rodiny.Čas rychle ubíhal a protože se přiblížilo poledne,odebrali jsme se do velmi příjemné restaurace" U HEIDINGERU."Zde si mohl každý vybrat ze třech nabízených chodu předem objednaných,nebo přímo z jídelního lístku.Strava byla velice chutná a za velmi dobré ceny.Odpolední program musel být změněn.Z důvodu dlouhodobých dešťů jsme nemohli navštívit TERČINO ÚDOLÍ a ZÁMECKÝ PARK.V obou těchto lokalitách byl vyhlášen stav ohrožení a zákaz vstupu-vstup pouze na vlastní nebezpečí.Společně jsme se dohodli na náhradním programu.Personál výšše uvedené restaurace pro nás připravil krátké hudební posezení s kytarou a harmonikou.Po14hodině jsme se přesunuli na naší poslední prohlídku,kterou byla TVRZ ŽUMBERK.Zde nám velmi odborně paní průvodkyně objasnila poslání a život jednotlivých generací na této tvrzi.Porotože to byla poslední dnešní zastávka,odjížděli jsem spokojeně domů s tím,že počasí nám moc nepřálo,ale s výletem jsme byli spokojeni.Poděkování patří firmě KORÁDO BUS,paní Stejskalové rovněž z této cestovky,která nám vše pomohla zajistit a celý den nás prováděla.

 

002.jpg

 Společné foto na klášterní zahrdě

Dne3.7.2013 jsme společně s přáteli z Kunžaku uskutečnili výlet na valtínovskou rozhlednu.Tato překrásná dřevostavba kombinovaná s povrchově upravenou ocelí nese název "U JAKUBA" a je postavena na Havlově hoře ve Valtínově.Náročná cesta k rozhledně je pouze pro pěší a cyklisty,což je pro většinu z nás již nerealizovatelné.Po dohodě s ředitelem společnosti panem Plucarem,která tuto rozhlednu vlastní,nám bylo umožněno dojet osobními automobily až na plochu k rozhledně.Ti zdatnější mohly podniknout výstup na vrchol rozhledny,nebo pouze do části.Po výstupu se před vámi otevře překrásný pohled na ČESKOU KANADU.Při posezení u rozhledny zněla slova chvály na toto krásné dílo,které je velmi citlivě zasazeno do přírody.Závěrem patří poděkování panu Plucarovi za to,že nám umožnil cestu automobily a za zaplacení vstupného za všechny účastníky tohoto výletu.Cekem se nás z obou organizací zúčastnilo 67 členů.

 

001.jpg

Celkový pohled na rozhlednu

 

015.jpg

Po náročném výstupu přichází odpočinek při harmonice.

 

 Dle plánu práce se dne 24.8.2013 v odpoledních hodinách uskutečnil zájezd na výtavu květin do ŽirovniceVýstava se všem moc líbila a v povečer se vraceli spokojeně domů.

Dne 9.9.2013 jsme opět zahájily další ročník relaxace a zlepšování fyzické kondice pobytem vždy 1x za měsíc v bazénu lázní AURORA Třeboň.Tato akce se uskuteční 10x za rok.

V úterý 10.9. jsme na pozvání našich přátel ze Studené navštívily jejich odpolední posezení s hudbou a tancem v hospodě  U ŠEBESTŮ.Toto posezení mělo jednu zvláštnost.K tanci a poslechu hrála velmi dobrá kapela pod vedením Tondy Bureše a jako host této kapely nebyl nikdo jiný,než velice dobře známý harmonikář a kapelník JOSEF NAUŠ.Z této akce jsme odcházely velice spokojeni.Opět se ukázalo,že když se dá dohromady velice dobrý a pracovitý kolektiv dá se pro lidi udělat velice pěkná zábava,za což tomuto kolektivu patří velký dík.

 

005.jpg

 

007.jpg

 

008.jpg

     Josef Nauš ve své sólové skladbě.

Ve dnech 21.9.-  26.9.2013 jsme uskutečnily plánovaný společný ozdravný pobyt v Jánských lázních.Odjezd byl v sobotu 21.9. v 8.00 hodin z Dačic.Do  hotelu ASTORIA v Jánských lázních, jsme dorazily asi ve 12.30 hod.Bezprostředně po příjezdu následoval oběd a potom jsme se šli ubytovat.Odpoledne bylo volno,aby si mohl každý odpočinout po cestě,kdo chtěl mohl si prohlédnout město.Po odpoledním odpočinku následovala večeře,která byla naplánována na každý den v 18.00 hod.Během týdenního pobytu jsme postupně navštívily Krkonošké muzeum ve Vrchlabí,sklárny a pivovar Novosad a syn v Harachově,sklářské muzeum tamtéž.Prohlídku města a areálu skokanských můstků nám pokazilo deštivé a mlhavé počasí.Kdo měl zájem vycestoval vyhlídkovým vláčkem na Pustevny  a nebo minibusem na Černou horu.Zdatnější pořádali pěší tůry po okolí.Výlety jsme ukončily prohlídkou zámku a města Jilemnice.Součástí  každého dne byla v 7.45 hodin ranní rozcvička,kterou výborně vedla paní Marie Máchová.Den jsme vždy zakončily v klubovně hotelu společným posezením při harmonice a troše dobrého moku.Harmoniku velice mistrně ovládal účastník našeho zájezdu pan Dědina.Ve čtvrtek 26.9.jsme v dopoledních hodinách opustily Jánské lázně a vydali se domu.Po cestě jsme poobědvali v Chrudimy a okolo 15.00 hod.jsme přijeli do Dačic.Celý zájezd připravila cestovní agentura KORÁDOBUS za což patří velký dík majiteli panu KORANDOVI.

 

019.jpg

 

023.jpg

 

038.jpg

Sklárna Novosad a syn

052.jpg

 

  053.jpg

Odjezd na Pustevny

072.jpg

Posezení při harmonice

 

073.jpg

 

075.jpg

Náš harmonikář pan Dědina

089.jpg

Společné foto před odjezdem

091.jpg

Dne 12.10.2013 se uskutečnily opět sobotní odpolední čaje v hotelu Stadion.Některé členky našeho výboru připravily malé občerstvení pro přítomné.Zábava proběhla ve velmi příjemné atmosféře.Mezi účastníky byly i 3 oslavenkyně.K tanci a poslechu hrál výborně pan Vlasák.

V rámci zdraví a zlepšování fyzické kondice se dne 14.10.2013 opět uskutečnilo odpolední plavávání v lázních AURORA Třeboň.Jako vždy se zúčastnil plný počet t.j.49 členů.

V pondělí 4.11.2013 uspořádala MO Kunžak společné odpolední posezení s hudbou ve Valtínově,kterého se zůčastnilo 10 členů naší organizace.Na toto posezení byl pozván pan Plucar,kterému poděkoval předseda MO Kunžak ing.Mátl a pan Stejskal předseda MO Dačice za sponzorský dar formou bezplatného vstupu na vylídkovou věž U Jakuba a povolení vjezdu osobních automobilů členů obou našich organizací až k věži.Panu Plucarovi předali malý dárek a na oplátku jsme všichni dostali plaketu s vyobrazením věže U Jakuba.Cekově to bylo velmi pěkně strávené odpoledne s občerstvením připraveném členkami z Kunžaku a velmi kvalitní hudbou.

V sobotu 9.11.2013 jsme uspořádali již tradiční odpolední čaje s dobrou hudbou pana Vlasáka.Členky výboru naší organizace připravily pro všechny účastníky malé sladké občersvení.V příjemném prostředí si při dobré hudbě zúčastnění zatančily a dobře se pobavily.Celkem se akce zúčastnilo kolem 40 členů z organizace Dačice a několik přátel z Kunžaku.

 

Opět jsme 11.11.2013 udělali něco pro své zdraví a zlepšení fyzické kondice pobytem v bazénu lázní Aurora Třeboň.V příjemně teplém bazénu a masážních boxech jsme strávili celých 90 minut.Někteří z nás navštívili též saunu.

Poslední odpolední posezení s hudbou spojené s mikulášskou nadílkou se konalo 7.12.2013 opět v hotelu Stadion.Členky výboru připravily malé sladké očerstvení pro všechny účastníky.Přišel mikuláš,anděl a na ty zlobivé tu byl i čert.Tato trojice společně s předsedou rozdali malé dárečky všem zúčastněným.K tanci a poslechu zahrál pan Ladislav Vlasák,který tentokrát sebou přivezl svojí dceru Petru.Společně zazpivaly několik písní,které se všem moc líbily.Závěrem předseda poděkoval všem za účast na společném posezní a popřál mnoho zdraví a úspěchů v novém roce 2014.Společného posezení se zúčasnili přátelé z organizace Kunžak.

 

002.jpg

 

 003.jpg

 

 

004.jpg

          Přátelé z Kunžaku v plném zastoupení

 

008.jpg

                             Rozdělování dárků

010.jpg

 

Rok 2014 jsme zakončily rekondičním pobytem v lázeňském bazénu AURORA Třeboň dne 9.12.2013.

Máme tu opět nový rok 2014 a jako první akce v toto roce se 13.1.2014 ukutečnil po vánočním lenošení pobyt v bazénu lázní Třeboň.Všem 49 účastníkům přišel vhod.

Pravidelné odpolední čaje konané dne 8.2.2014 v hotelu Stadion,byly tentokrát spojené s masopustní zábavou.K tanci a poslechu hrál místní hudebník p.František Richter .Odpoledne se vydařilo a všichni přítomní byly spokojeni.Odpolední posezení,kterého se zúčastnilo 61 členů a 7 masek zpestřila návštěva štábu dačické televize DATEL,které poskyl krátké intervium předseda p.Stejskal.Celý jeho  rozhovor mohly spatřit diváci televize Datel.

 Uplynul měsíc a naší další akcí je opět kondiční plavání v lázních Aurora Třeboň.Plavání se zúčastnilo 49 našich členů.

V sobotu 8.3.2014 se konala výroční členská schůze naší místní organizace STP v hotelu Stadion.Schůze se zúčastnily pozvaní zástupci města,starosta pan Štěpán a slečna Irena Vašíčková z odboru sociálních věcí,omluvena byla paní Klasnová pro nemoc.Dále přijali pozvání naši přátelé z Kunžaku a Studené.Potěšila nás účast našich členů,kterých se zúčastnilo 107 ze 155 možných.Schůzi zahájilo vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky Břečkové.Vystoupení krojovaných dětí s velmi pěkně připraveným pásmem bylo velmi pěkné a dojemné.Po vystoupení od nás všichni účastníci obdržely malé občersvení.Dále již schůze pokračovala podle schváleného programu.V diskuzi vystoupily zástupci města,přátelé z Kunžaku a ze Studené a naši členové.Následovalo závěrečné hlasování o předneseném Usnesení,které bylo jednohlasně schválené.Závěrem předali členové výboru MO všem přítomným ženám květinu u příležitosti oslavy MDŽ.Po té nasledoval společný oběd a posezení  s hudbou tancem

 

001.jpg

 

 

002.jpg

     Naši hosté pan starosta Vl.Štěpán a pracovnice odboru soc.věcí slečna Irena Vašíčková

 

003.jpg

     Vystoupení dětí z MŠ pod vedením paní učitelky BŘEČKOVÉ

 

006.jpg

 

 

013.jpg

.

 

014.jpg

               Přátelé z MO Kunžak

 

015.jpg

                               Naše milé přítelkyně ze Studené

 

022.jpg

                     Po schůzi násldoval tanec při skvělé hudbě

 

Dne 10.3.2014 se opět uskutečnil pravidelný odpolední pobyt našich členů v lázeňském bazénu AURORA Třeboň.Této akce se zúčastnilo 49 členů.

 

V pondělí dne 14.4.2014 se uskutečnil další relaxační pobyt našich členů v třeboňských lázních Aurora v počtu 46 členů.

V sobotu 26.4.2014 se konaly pravidelné odpolední čaje v hotelu Stadion,zaměřené k nadcházející oslavě Filipo - Jakubské noci " ČARODEJNICE".Odpoledního posezení s hudbou Ládi Vlasáka se zúčastnilo 54 členů včetně již tradičních hostů z MO Kunžak.V průběhu odpolene se též představil se svoji začínající hudební produkcí harmonikář,syn Ládi Ondra Vlasák,žák 2.ročníku ZUŠ Dačice.Jeho vystoupení se všem moc líbilo.Během odpolední zábavy k nám z výšin zavítaly naše 2 zkušené "Čarodějnice" ve velmi pěkných pekelných úborech a postaraly se o další zábavu.

 

001.jpg

 

006.jpg

                                       Pěvecké vystoupení naší nejlepší dvojky

 

008.jpg

 

 

011.jpg

                                      Ondra Vlasák při svém hudebním vystoupení

 

012.jpg

                                  Naše dvě překrásné nadpřirozené bytosti

 

016.jpg

                                             Nejstarší účastnice s úřadujícím předsedou

Pravidelná relaxační návštěva bazénu v lázních Aurora Třeboň se konala 12.5.2014.Účast na této akci byla v počtu 47 členů.

Ve dnech 13.5-15.5.2014 se uskutečnil zájezd na CHODSKO (Domažlice a okolí).První zastávka byla v Táboře,kde jsme navštívili BOTANICKOU ZAHRADU,kterou nás provedla  s odborným výkladem paní průvodkyně.Dále jsme pokračovali na poutní místo KLOKOTY,které se nachází v okrajové části Tábora.Zde jsme měli též dohodnutého průvodce,kterým byl místní kněz.Ten nás seznámil s celou historii tohoto velmi známého poutního místa včetně kostela Nanebevzetí Panny Marie.Výklad byl velice profesionální a zajímavý.Odtud jsme pokračovali do Písku,kde jsme si prohlédli starý kamenný most.Na nábřeží se nám naskytla příležitost prohlédnout si výrobu pískových soch.Některé již byly dokončeny jiné mistři dodělávali.V odpoledních hodinách vedla další naše cesta přes Domažlice do obce Díly na česko - německé hranici,kde jsme byli ubytováni ve zdejším velmi dobře vybaveném hotelu. Následující den po snídani jsme se vydali na nejvyšší horu Českého Lesa- Čerchov 1042 m.n.m., na kterém stojí turistická rozhledna KURZOVA VĚŽ,odkud je překrásný výhled do Bavorska,ale i na české pohraničí.Celou touto dopolední akcí nás provázel velmi zkušený pracovník městských lesů Domažlice,který má povolení k výjezdu autobusu až k rozhledně.Z jeho odborného výkladu jsme se dozvěděli o zaniklých vesnicí.Jednu z nich jsme navštívili a viděli zbytek po smrku,který byl věnován na vánoce do Vatikánu.Po obědě v našem ubytovacím hotelu,jsme odjeli do Horšovského Týna k prohlídce zdejšího krásného zámku a města.Po té jsme se vátili na hotel,kde jsme měli po večeři zajištěný kulturní program s chodskou tradicí.Zahrát na dudy nám přišel sám vedoucí Konrádyho dudácké muziky pan Antonín Konrády se svou dcerou Ivankou.Vyprávěli nám různé chodské poudačky,zahráli a zazpívali pěkné dudácké písničky.Poslední den našeho pobytu jsme po snídani dokončily balení, převzaly balíček místo oběda a nastoupily cestu zpět.První zastávka byla na Hrádku u Újezda u Domažlic,kde jsme si prohlédli pomník Jana Sladkého Koziny.Potom následoval přejezd do Újezda,kde byla prohlídka Kozinova statku s průvodcem.Dále jsme pokračovali do Domažlic,kde si každý mohl prohlédnout památky dle svých zálib.Potom již následovala cesta domů s bezpečnosní přestávkou u Intersparu v Českých Budějovicích.Po sedmnácté hodině jsme vystupovali v Dačicích.K velmi dobré pohodě přispěl  profesiální personál hotelu,dále dopravce pan Nekula z Police,ktreý nás všude dopravil bez problémů,za což patří všem poděkování.

 

009.jpg

                                      Prohlídka skleníků botanické zahrady v Táboře

 

015.jpg

                                                     Poutní místo Klokoty

 

018.jpg

                        Procházka po nábřeží řeky Otavy v Písku,v pozadí historický kamenný most

 

026.jpg

                                                        Pískové sochy na nábřeží v Písku

 

044.jpg

                                                            Pohled z Kurzovy věže do Bavor

 

046.jpg

 

054.jpg

                          Čerchov - Kurzova věž na nejvyšší hoře Českého Lesa 1042 m.n.m.

059.jpg

                                    Společné foto před hotelem Sádek

 

062.jpg

                                Posezení s dudáckou muzikou - p.A.Konrády s dcerou Ivankou

 

067.jpg

                                Vystoupení naší hudební skupiny pod přísnou kontrolou p.Konrádyho

                                     hra na speciální nástroje - Fanfrnoch a Vozenbouch

 

095.jpg

                                            Pomník Jana Sladkého Koziny

Dne 27.5.2014 jsme společně osobními automobily navštívili Hospodářský dvůr Bohuslavice. Zde jsme si prohlédli různá domácí a hospodářská zvířata např.koně,osly,kozy apod.Prohlídku jsme ukončili společným posezením v krásné místní stylové restauraci při kávě a zákusku.Celkem se této akce zúčastnilo 20 našich členů.

 

002.jpg

 

005.jpg

                                                               odpočinek v aerálu

Další naší akcí byla návštěva naší patronátní MŠ v Bílkově  dne 4.6.2014.Šest členů výboru naší ZO a kouzelník Jarda Němec navštívilo mateřskou školku.Děti nás velmi pěkně přivítaly,chvíli jsme si s nimi povídaly než se kouzelník připravil.Potom vystoupil se svými čáry a kouzly a některá kouzla pomáhaly kouzelníkovi uskutečnit i děti.Dopolední návštěva velmi rychle uběhla a tak jsme závěrm předaly dětem drobné dárky a personálu květiny.Potom již jsme se rozloučili a odjeli domů.

 

008.jpg

 

011.jpg

Předádní dárků

 Ve dnech 20.6 - 22.6.jsme pro naše členy připravily prodloužený víkend v penzionu Chytrov.Počasí nám moc na procházky nepřálo,ale našli jsme si jinou zábavu.Pobyt byl velice pěkný a paní Novorková nám připravila velice dobré menu a výborné ubytování.Škoda,že se této akce zúčastnil malý počet našich členů.

V sobotu 12.7.2014 se uskutečnil zájezd na výstavu květi do Žirovnice.Tentokrát byla výstava zaměřena na lilie.Akce se vydařila,účastníci byly nadšeni krásou vystavených květin .Mohli si též  některé druhy zakoupit..Tentokrát byly účast našich členů velmi dobrá,když přesáhla číslo 40 účastníků

V pondělí 8.9.2014 jsme zahájili další sezonu rehabilitačního plavání v lázních AURORA Třeboň.Účast maximální počet 49 členů.

V úterý 16.9.2014 se uskutečnil zájezd do Jaroměřic nad Rokytnou a nedalekých Ratibořic.V Ratibořicích jsme navštívily jednu prohlídkovou trasu překrásného zámku,dále pak následovala prohlídka chrámu sv.Markéty.Potom jsme odjeli do nedalekých Ratibořic na prohlídku KOZÍ FARMY.Celá prohlídka kozí farmy včetně bezplatné ochutnávky byla velice zajímavá.Na závěr si mohli účastníci zakoupit různné BIO výrobky z kozího mléka.Zájezdu se zúčastnilo 42 členů naší organizace

.

Po letní přestávce se dne 27.9.2014 opět vracíme k pravidelnému pořádání odpoledních čajů v hotelu Stadion.Tentokrát hrálo k tanci a poslechu populární duo Anděl - Švec.Škoda,že nás bylo málo.

Dne 13.10.2014 opět uskutečnily rehabilitační plavání v lázních Aurora Třeboň v maximálním  počtu 49 členů.

V sobotu 25.10.2014 pokrčovaly pravidelné odpolední čaje.K tanci a poslechu hrál výborný Láďa Vlasák.Tentokrát byla účast opět slabá 31 - členů.

V sobotu 15.11.2014 opět pokračovaly odpolední čaje v hotelu Stadion.K tanci a poslechu zahrál velice dobře pan František Richter z Dačic.Tentokrát byla účast lepší než minule a počet účastníků se téměř zdvojnásobil.

laugh

Poslední odpolední čaje v roce 2014 spojené s mikulášskou nadílkou se uskutečnily 13.12.opět v hotelu Stadion.Nechyběl ani Mikuláš,čerti a také anděl.Přítomní obdrželi od těchto bytostí drobné dárky.Navštívili nás kolegové z Kunžaku.Celková účast byla 82 členů.K tanci a poslechu hrál pan Vlasák.

001.jpg

 

003.jpg

 

005.jpg

 

006.jpg

 

009.jpg

 

011.jpg

 

014.jpg

 

 

Příspěvky

Naše první Akce

23. 11. 2011

První Vaši aktualitu napíšete v Příspěvcích.

 
 

 


Statistiky

Online: 1
Celkem: 9041
Měsíc: 98
Den: 1